Oslo Vinterpark Tryvann Oslo

Oslo Vinterpark Tryvann Oslo

kreftforeningen hvit2

Snø 24

Hva er Snø24

Samtlige 18 bakker i Oslo Vinterpark er utstyrt med avanserte snøkanoner.De fleste av bakkene har blitt oppgradert med helautomatiske snøkanoner. Oslo Vinterpark var for øvrig det første alpinanlegget i Skandinavia som innførte konseptet Snø24.
Og hva betyr Snø24?

Snø24 – hvordan snølegge en bakke på mindre enn ett døgn

Snø24 gir Oslo Vinterpark en kapasitet og en snøkvalitet du ikke trodde var mulig. Ved optimale værforhold kan anlegget produsere snøvolumer som tilsvarer intet mindre enn 5280 billass i døgnet! Vel så viktig er det at vi kan produsere snø med svært høy kvalitetet, slik at kjøreforholdene blir best mulig. Oslo Vinterpark har investert i et svært avansert anlegg, selv i verdensmålestokk. Når vi legger snø kan vi stille inn slik at med en gang temperaturen er lavere enn –3 C så starter anlegget automatisk å produsere snø av topp kvalitet. Den 900 meter lange Tårnbakken kan for eksempel i løpet av ett eneste døgn snølegges ved -5 C. Vi trenger deretter et døgn til å preparere bakken. Det aller siste innen prepareringsmaskiner sørger for at vi kan skape drømmeforhold i bakken på ekstremt kort tid. Ingen annen hovedstad i hele verden kan by på noe liknende.

En snøkanon er ikke lenger en snøkanon

Oslo Vinterpark har investert i state-of-the-art snøproduksjonsutstyr. Italienske TechnoAlpin er en av verdens ledende leverandører av totalløsninger for snøproduksjon. Merk deg begrepet totalløsning. For mens man før snakket om snø-kvantiteter, er temaet i dag snø-kvaliteter. Snøkanonene kan i dag stilles inn på feks hvor tørr eller våt snø man ønsker i bakken.

Som du sikkert vet, består snø av krystaller. Det du kanskje ikke er klar over, er at snøkrystallene forekommer i mange former. Krystallene kan være prismeformede, bladformede og stjerneformede for å nevne noen, og disse finnes i en mengde innbyrdes varianter. Alle har imidlertid én ting felles: De har en sekskantet grunnform, som er "grunnlovbestemt" for vann i fast form, som snø jo engang er. Greit. Hva betyr det for deg?

Tilbake til begrepet totalløsning. Med valget av TechnoAlpin som snøprodusent kan snøkanonene forhåndinnstilles til å lage bestemte snøtyper, feks så tørr som mulig eller så mye snø som mulig. Det betyr at anlegget kan "bestille" en type snøkrystaller under visse temperaturforhold, som resulterer i for eksempel "halv-lett, nesten-puddersnø", som vi vet er gunstig under bestemte værforhold. Når så prepareringsmarkinene har gjort sin jobb, så vil du oppleve at bakken er topp å kjøre i, ikke for løs og ikke for hard. Nå vet du hvorfor vi i Oslo Vinterpark kan gi deg optimale forhold i bakken, helt uavhengige av natursnø.